Novinky a informácie

Úspešní riešitelia Engineering Academic Challenge zo Slovenska a Česka

9. 1. 2017

V súťaži Engineering Academic Challenge 2016 pre študentov z vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup ku Knovel Library sa na výsledkovej tabuli umiestnili aj študenti zo Slovenska a Českej republiky. V prvej dvojstovke sú:

 • Jakub Houdek – Univerzita Pardubice – 9. miesto
 • Dominik Béla – Technická univerzita v Košiciach – 44. miesto
 • Martin Cajka – Technická univerzita v Košiciach – 49. miesto
 • Marek Kovac – Technická univerzita v Košiciach – 76. miesto
 • Olha Kuliková – Technická univerzita v Košiciach – 132. miesto
 • Jan Palencar – Technická univerzita v Košiciach – 174. miesto
 • Matúš Saro – Slovenská technická univerzita v Bratislave – 194. miesto

Blahoželáme!

Sedem nových vydavateľstiev v Knoveli

4. 10. 2016

Knovel nadviazal spoluprácu so siedmymi medzinárodnými vydavateľstvami a rozšíri Knovel Library o informačné zdroje od Water Environment Federation, PIANC, Society for Fire Protection Engineering, TMS – The Minerals, Metals & Materials Society, VDE Verlag, Royal Aeronautical Society a Bloomsbury.

Príručky a odborné knihy obsahujú informácie o čistení odpadových vôd, požiarnej ochrane stavieb, ťažbe a spracovaní nerastných surovín, inteligentných anténach a robotike, konštrukcii lodí a námornej technike, konštrukcii lietadiel ako aj výstavbe a údržbe prístavov.

Od 12. 9. boli z akademickej verzie Knovelu vyradené dve publikácie od University Science: General Chemistry, 4e a Modern Physical Organic Chemistry. Ostatné zdroje od tohto vydavateľstva v Knoveli zostávajú – deväť v akademickej verzii a jedenásť vo verzii pre komerčné spoločnosti.

V Knoveli je výber z príručiek a odborných kníh od 140 vydavateľstiev a spoločností a nástroje, ako vyhľadávanie materiálov podľa ich vlastností a interaktívne rovnice, najmä pre technické odbory.

Knovel Engineering Academic Challenge začne 10. 10. 2016

23. 9. 2016

Onedlho začne jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library. Súťaž vypukne 10. októbra 2016 a potrvá päť týždňov do 13. novembra. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia účastníka. Podrobnosti vrátanie výhier sú uvedené na eac.elsevier.com a tiež na stránke otázok a odpovedí.

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

V Knovelu už více než 1 100 interaktivních rovnic

18. 3. 2016

Na začátku roku přibyly do Knovelu další interaktivní rovnice, a to do osmi tematických oblastí: Chemistry & Chemical Engineering, Mechanics & Mechanical Engineering, Metals and Metallurgy, Electronics & Semiconductors, Electrical & Power Engineering, General Engineering & Project Administration, Civil Engineering, a Oil & Gas Engineering. Celkový počet tak již překročil 1 100 rovnic, které jsou dostupné uživatelům z institucí s předplatným do Knovelu.

Knovel Interactive Equations je unikátní online nástroj s ověřenými interaktivními rovnicemi pro inženýry. Kromě vlastního formátu .SM, podporuje import ve formátu MathML a export do PDF, Mathcad, HTML anebo jako obrázky. Vytvořit a uložit si lze také vlastní rovnice a výpočty.

15 rokov s Knovelom. Čo bude ďalej?

3. 12. 2015

Už 15 rokov slúži Knovel ako informačný zdroj a analytický nástroj pre technikov a prírodovedcov po celom svete. Pre zaujímavosť prvou organizáciou, ktorá mala prístup ku Knovelu mimo USA bol Výskumný ústav potravinársky v Bratislave v roku 2003. Na Slovensku roku 2005 nasledovalo Centrum vedecko-technických informácií SR a verejné vysoké školy. V Českej republike ako prvé malo prístup konzorcium koordinované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovej od roku 2004.

Čo je nového v obsahu a nástrojoch za rok 2015 a čo nás čaká v roku 2016:

Obsah v Knoveli

 • V roku 2015 pribudlo 20 % nového obsahu.
 • Knovel nadviazal spoluprácu s vydavateľstvami a odbornými spoločnosťami EAGE, NASA, Mercury Learning a ďalšími.

2016

 • Rozšírené budú najmä Oil & Gas, Chemicals, Aerospace, Engineering Design & Construction, ale aj ostatné tématické kolekcie.

Materiálové databázy

2016

 • Rozšírené funkcie analytických nástrojov, ktoré umožňujú porovnať a vybrať materiály podľa ich vlastností.

Integrácia do pracovných postupov

 • Knovel cez tablety s Androidom a iOS.
 • Obsah Knovelu cez discovery služby Ebsco EDS a Summon.
 • Nové funkcie osobného účtu My Knovel vrátane alertov, vlastných poznámok, vyhľadávania v My Knovel.
 • Integrácia s aplikáciami Autodesk – Inventor®, Revit® a AutoCAD®.

2016

 • Export materiálov a ich vlastností do softvéru CAD/CAE, ktorý skracuje čas potrebný od koncepcie po validovaný model.

Interaktívny obsah a analytické nástroje

 • Narástol počet interaktívnych tabuliek, grafov a rovníc v technických príručkách na 110 000.
 • 329 interaktívnych rovníc vrátane importu/exportu a možnosti vytvárať a ukladať si vlastné rovnice a výpočty.

2016

 • Interaktívne rovnice v referenčných prácach z tématických oblastí Process Equipment, Aerospace, Oil & Gas a ďalších.
 • Interaktívne tabuľky k ďalším 10 000 objektom v príručkách.
 • Nové rozhranie k štatistikám využívania s rozšírenými informáciami a nástrojmi na ich vyhodnotenie.

Knovel navázal spolupráci s šesti novými vydavateli

10. 11. 2015

Knovel aktuálně spolupracuje s více než 120 odbornými společnostmi a vydavateli. Nově navázal spolupráci s těmito partnery:

 • CFE Media – nabízí informace, týkající se zlepšování efektivity provozu při výrobě, kontrole výrobních systémů a u komerčních a průmyslových budov
 • ChemIDplus – chemická databáze, která slouží jako slovník více než 400.000 chemických látek (jména, synonyma a složení)
 • European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) je neziskové sdružení cca 18 000 geoinženýrů z celého světa
 • Mercury Learning and Information – informace v oblastech vědy a medicíny, technologie a výpočetní techniky, inženýrství a matematiky určené pro obchod, knihovny, univerzity a online vzdělávání
 • NIST TRC ThermoData Engine – termofyzikální vlastnosti a transportní vlastnosti čistých látek, binárních směsí, třísložkových směsí, a chemické reakce
 • Princeton University Press – nezávislé vydavatelství s úzkou vazbou na Princeton University

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez