Kontakty

Garant databázy

Otázky ohľadom projektu adresujte na garanta databazy:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná knižnica

PhDr. Alena Mičicová
Vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
Tel.: 041-513 14 50
E-mail:
Web: http://ukzu.uniza.sk/

Technická podpora Knovelu pre Slovensko

Otázky ohľadom nastavenia prístupu, vyhľadávania, administrátorských nástrojov adresujte na technickú podporu Knovelu pre Slovenskú republiku:

Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Mgr. Ladislav Svršek

Cukrová 14
813 39 Bratislava 1
Tel.: +421-2-529 324 50
E-mail:
Web: https://www.aib.sk/

Zástupca Knovelu v Českej republike

Albertina icome Praha s.r.o.
Ing. Vladimír Karen

Štěpánská 16
110 00 Praha 1
Tel.: 222 231 212
E-mail:
Web: https://www.aip.cz/

Vydavateľstvo a poskytovateľ služby

Knovel
13 Eaton Avenue
Norwich, NY 13815
USA
Web: https://app.knovel.com/

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez