Knovel Library pre konzorcium slovenských univerzít a akademických inštitúcií

Knovel Library je dostupná pre 10 slovenských univerzít a ďalších akademických inštitúcií v rámci národného projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom" riešenom Centrom VTI SR na obdobie od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2024.

Máte otázky? Napíšte alebo zavolajte koordinátora projektu alebo technickú podporu.

Viac o projekte

Čo je Knovel Library?

Knovel je webová aplikácia integrujúca technické a prírodovedné informácie s analytickými a vyhľadávacími nástrojmi, ktoré podporujú inovácie a poskytujú odpovede, ktorým odborníci môžu dôverovať.

Knovel je optimalizovaný pre inžinierov a vedcov. Obsahuje tri hlavné súčasti:

V prípade záujmu o rozšírenie prístupu o niektorú z nezahrnutých databáz, kontaktujte prosím zástupcu spoločnosti Albertina icome Bratislava, s.r.o.

Na základe podmienok licenčnej zmluvy medzi Knovel Corporation a CVTI SR môžete využívať elektronický informačný zdroj Knovel Library výlučne na osobné študijné a výskumné účely.

Je prísne zakázané:

  • hromadné sťahovanie dát z ktoréhokoľvek zdroja,
  • distribuovať či šíriť materiály a dáta získané z tohoto informačného zdroja.

Porušenie týchto licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k zdroju pre celé konzorcium!

Viac o podmienkach

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez