Novinky a informácie

Knovel v roku 2023

15. 2. 2024

Počas roku 2023 do Knovelu pribudlo 984 kníh, najmä od spoločností Elsevier, IRENA, Wiley, De Gruyter, Apress, SPIE, IAEA a The IET. Najviac v sekciách:

 • General Engineering & Project Administration
 • Software Engineering
 • Sustainable Energy & Development
 • Mechanics & Mechanical Engineering
 • Chemistry & Chemical Engineering
 • Electrical & Power Engineering
 • Civil Engineering & Construction Materials
 • Earth Sciences

Všetky odbory v Knoveli

Novinkou je zjednodušené prihlasovanie do osobného účtu.

 • Využiť môžete tie isté prihlasovacie údaje, ktoré používate do iných informačných zdrojov vydavateľstva Elsevier, ako sú ScienceDirect, Scopus, Engineering Village, Mendeley, Epic, Embase a PharmaPendium.
 • Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil.

Na zorientovanie sa v obsahu a nástrojoch v Knoveli dobre poslúžia záznamy štyroch webinárov v slovenčine Využite Knovel naplno – všeobecný, strojárstvo a stavebníctvo, chémia a materiály a aplikované prírodné vedy.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

Prístup do Knovelu cez osobný účet je teraz jednoduchší

15. 2. 2024

Od 30. 1. 2024 sa zmenil prístup do služby Knovel cez osobné účty. Po novom môžete využiť tie isté prihlasovacie údaje, ktoré používate do iných informačných zdrojov vydavateľstva Elsevier, ako sú ScienceDirect, Scopus, Engineering Village, Mendeley, Epic, Embase a PharmaPendium.

Prechod na systém Elsevier Authentication zvyšuje bezpečnosť a zjednodušuje prihlasovanie do informačných služieb spoločnosti Elsevier:

 • Pokiaľ používate anonymný prístup k službe Knovel cez IP adresy vašej inštitúcie, prístup funguje bez zmeny v internetovej sieti inštitúcie alebo cez vzdialený prístup.
 • Pokiaľ ste už mali vytvorený osobný účet v službe Knovel, systém vás vyzve, aby ste si ho presunuli do systému Elsevier Authentication.
 • Pokiaľ používatelia z vašej inštitúcie používajú na prístup k Knovelu SSO (Single Sign-On), zmena vyžaduje, aby správca prístupu aktualizoval nastavenie SSO. Týka sa autorizácie cez OpenAthens, Shibboleth, SAML a pod.

Osobný účet vám umožňuje:

 • rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete,
 • vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a
 • vzdialený a off-line prístup cez mobil.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

Nové knihy v Knoveli

12. 12. 2023

Od júna sa Knovel rozrástol o 363 kníh najmä od vydavateľstiev Elsevier, De Gruyter, IRENA, Wiley, American Society of Civil Engineers (ASCE), Hanser Publishers, Mercury Learning and Information, VDE Verlag a Institution of Engineering and Technology (The IET).

Najviac kníh pribudlo do sekcií:

 • General Engineering & Project Administration
 • Chemistry & Chemical Engineering
 • Sustainable Energy & Development
 • Plastics & Rubber
 • Civil Engineering & Construction Materials
 • Electrical & Power Engineering
 • Mechanics & Mechanical Engineering

Nové knihy nájdete aj v ostatných odboroch.

Medzi novinkami sú:

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

Etika pre inžinierov v Knoveli

6. 12. 2023

Jednou z oblastí, ku ktorej nájdete informácie v Knoveli je etika pre inžinierov. Pozrite do Knovelu, či už hľadáte zdroje pre svoju seminárnu, diplomovú alebo dizertačnú prácu, pre vedeckú činnosť alebo výučbu a štúdium.

Slovný mrak vás dovedie na najčastejšie vyhľadávania. Nájdete tu aj trendy vo výskume, nové a dôležité knihy, napr.:

Viac o Knoveli:

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

Nové interaktívne tabuľky a grafy v Knoveli

13. 10. 2023

Medzi najnovšími knihami s interaktívnymi tabuľkami a grafmi v Knoveli nájdete:

Interaktívne tabuľky a grafy nevyžadujú inštalovanie do počítača, pracujú vo webovom prehliadači. Ako využívať interaktívne nástroje sa dozviete vo video návodoch v slovenčine a angličtine. Využiť môžete aj najbližšie webináre 16. 10., 18. 10. a 20. 10.

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k tabuľkám, grafom, rovniciam a textom, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných nástrojov a textov, ale aj vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu, ktorú vám pridelila vaša inštitúcia.

Chcete dohodnúť seminár pre vašu inštitúciu – či už online alebo na pôde vašej inštitúcie – v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtechovi Karenovi (ČR).

Apress, IRENA a ďalšie novinky v Knoveli

7. 6. 2023

Od začiatku roku sa Knovel All 35 Access rozrástol o 436 kníh najmä z odborov softvérové inžinierstvo, udržateľná energia a rozvoj, inžinierstvo všeobecne a riadenie projektov, elektrotechnika a energetika, optika a fotonika, strojníctvo, manažment pre inžinierov, vedy o Zemi, banské inžinierstvo a ťažobná metalurgia a stavebníctvo.

Najviac kníh pribudlo od dvoch v Knoveli nových vydavateľstiev Apress a International Renewable Energy Agency. Ďalej od SPIE, International Atomic Energy Agency, Packt, DEStech, IET, Chartered Institution of Building Services Engineers, De Gruyter, International Council on Mining and Metals, ChemTec, SAE International a ďalších spoločností.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez