Novinky a informácie

Stavebníctvo: novinky a nástroje v Knovel Library

14. 12. 2020

Ťažisko sekcie Civil Engineering & Construction Materials tvoria knihy American Society of Civil Engineers, CIBSE, Institution of Civil Engineers, Elsevier, Wiley, Institution of Structural Engineers a ďalších spoločností. Zastúpené sú inžinierske staviteľstvo, budovy a ich energetická hospodárnosť, stavebné materiály, ako sú betón, asfalt, bitumen, drevo a ďalšie.

V súvisiacich sekciách sú príručky z dopravného a environmentálneho inžinierstva, geovied, vrátane geodézie, geotechniky a vodného hospodárstva, ďalej projektového manažmentu či aplikovanej matematiky. Napr. od Transportation Research Board, Geological Society of London, European Association of Geoscientists & Engineers, American Water Works Association, International Water Association a Society for Industrial and Applied Mathematics. Z najnovších sú to:

Podstatou Knovel Library sú interaktívne a analytické nástroje:

Osobný účet umožňuje nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vzdialene vstupovať do Knovel Library. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky? Chcete dohodnúť online školenie v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Strojárenstvo: novinky a nástroje v Knovel Library

7. 12. 2020

Ťažisko sekcie Mechanics & Mechanical Engineering tvoria knihy Elsevier, Wiley, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, REHVA, American Society of Plumbing Engineers, American Water Works Association a ďalších spoločností.

Zastúpené sú návrh, konštruovanie a výroba strojov, potrubná doprava, úprava vzduchu, mechanika tekutín a ďalšie odbory. V súvisiacich sekciách sú knihy od International Society of Automation, American Society for Quality, Project Management Institute a Society of Manufacturing Engineers. Z najnovších sú to:

Podstatou Knovel Library sú interaktívne a analytické nástroje:

Osobný účet umožňuje nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vzdialene vstupovať do Knovel Library. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky? Chcete dohodnúť online školenie v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Novinky a nástroje pre materiálových inžinierov v Knovel Library

21. 11. 2020

V Knovel Library je viacero sekcií, ktoré obsahujú príručky k rozmanitým technickým materiálom. Od keramiky, kovov, textílií a plastov až po kompozitné materiály. Zamerané sú na technológie výroby a spracovania, vrátane ťažby, zvárania, povrchovej úpravy materiálov, nedeštruktívnych skúšok a priemyslnej bezpečnosti.

Zastúpené sú knihy od Elsevier, Nickel Institute, Hanser Publishers, Woodhead Publishing, American Welding Society, ASM International, SME, Wiley, Society of Plastics Engineers, TMS a ďalších spoločností. Z najnovších:

Podstatou Knovel Library sú interaktívne a analytické nástroje:

Osobný účet umožňuje nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vzdialene pristupovať do Knovel Library. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky? Chcete dohodnúť online školenie v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Novinky a nástroje pre chemikov a chemických inžinierov v Knovel Library

14. 11. 2020

Ťažisko sekcie Chemistry & Chemical Engineering tvoria knihy Elsevier, Wiley, Royal Society of Chemistry, De Gruyter a ďalších vydavateľstiev. Z najnovších sú to:

Podstatou Knovel Library sú interaktívne a analytické nástroje:

Osobný účet umožňuje nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vzdialene pristupovať do Knovel Library. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky? Chcete dohodnúť online školenie v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej.

AiB - pracujeme ďalej!

17. 3. 2020

Vážení zákazníci, pokračujeme v práci. Pracujeme síce z domovov, ale sme zastihnuteľní bežným spôsobom najmä telefonicky, e-mailom, cez Skype, WhatsApp a Facebook. Sledujeme aj tradičnú poštu, ktorá chodí do kancelárie. Robíme všetko pre to, aby ste – aspoň, čo sa týka našich služieb – súčasnú situáciu pocítili čo najmenej.

Pripravili sme niekoľko webinárov k e-zdrojom a nástrojom na podporu vedy a výskumu. Využiť môžete voľné prístupy, informujeme vás o nich priebežne na našich stránkach, e-mailom a na Facebooku.

Pravidelne tiež aktualizujeme odkazy na voľne dostupné odborné e-zdroje súvisiace s COVID-19 a mimoriadne sprístupnené informačné zdroje na podporu dištančného vzdelávania a odbornej práce z domu.

Potrebujete poradiť s nastavením vzdialeného prístupu k informačných zdrojom? Dohodnúť online školenie alebo konzultáciu? Napíšte alebo zavolajte.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu.

Buďte zdraví!

Váš tím AiB

Knovel trochu inak. Nielen pre technikov

25. 9. 2019

Knovel už nejeden rok dobre slúži technikom. Čo si v nej môžu nájsť vedci a študenti z netechnických odborov? Pozrite si zopár príkladov.

Neprekvapí, že obsahuje informácie pre súvisiace odbory, ako sú prírodné vedy, najmä aplikované:

…a manažment:

Obsiahnuté sú aj technické aspekty medicíny a zdravotníctva:

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie v češtine alebo slovenčine? Kontaktujte nás.

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez