Predplatné a možnosti prístupu

Knovel Library môžete zakúpiť v rámci jedno- alebo viacročného predplatného. Cena zohľadňuje typ a veľkosť vašej organizácie, počet používateľov a hlavne vaše informačné potreby. V rámci predplatného môžete získať prístup k týmto produktom:

Tematické kolekcie Knovel Library

Zvýhodnené kolekcie Knovel Essentials

Knovel Essentials sprístupňujú za zvýhodnených podmienok ťažiskové tematické kolekcie pre špecifické priemyselné odvetvia. Vytvorené sú podľa informačných potrieb popredných firiem, ktoré často vybrané tematické kolekcie využívajú.

Prémiové tituly

Ako "premium content" sú označené mimoriadne dôležité tituly v úzko špecializovaných odborov:

Chcete prístup k Landolt-Bornstein Online, Merck Index, Patty's Toxicology alebo Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials? Kontaktujte prosím Mirku Suchoňovú.

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez