O službe Knovel

Knovel je jedna z najväčších svetových kolekcií referenčných a faktografických údajov a dát pre technické, inžinierske a prírodovedecké potreby s výkonným vyhľadávacím aparátom pre textové hľadanie ako aj pre hľadanie pomocou číselných hodnôt, parametrov, veličín a i. a ich kombinácií.

Čím je Knovel unikátny a čím je optimalizovaný pre inžinierov a vedcov?

  • vyberá technické a prírodovedné príručky do gigantickej kolekcie podľa informačných potrieb popredných expertov a firiem
  • vyhľadá zadané číselné údaje, nech už boli v pôvodnej tabuľke v akejkoľvek jednotke
  • vyhľadá len relevantné údaje v tabuľkách a grafoch
  • interaktívne grafy umožňujú individuálnu analýzu údajov
  • jednoduché a intuitívne používanie

Čo tvorí Knovel?

Ako môžete v Knoveli vyhľadávať?

Knovel je dostatočne precízny na to, aby našiel 3 relevantné údaje z tabuľky s 5000 riadkami. Či už chcete hľadať slovné spojenie, číselné údaje, zadať detailnú rešeršnú požiadavku, prezerať obsah kolekcie alebo ísť priamo do obľúbenej príručky, Knovel poskytuje len tie odpovede, ktoré potrebujete. Presvedčite sa o tom vo voľne dostupnej ukážke Knovel Sampler!

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez