Informácie v Knoveli

Čo nájdete v Knoveli

Knovel pokrýva široké spektrum informácií z mnohých technických a prírodovedných odborov. Vzhľadom na množstvo referenčných diel, databáz a kolekcií obsiahnutých v Knovel Library, dovolíme si vás odkázať na bližšie informácie priamo od Knovelu. V prípade otázok kontaktujte zástupcu AiB.

Tematické kolekcie dostupné pre členov projektu NISPEZ

Organizácie majú prístup ku všetkým kolekciám dostupným na platforme Knovel k 1. 1. 2018.

Špecializované databázy

Obsahujú informácie z dôveryhodných verejných i neverejných zdrojov, ktorých získanie je veľmi obtiažné alebo zdĺhavé. Dostupné sú exkluzívne na platforme Knovel v rámci predplatného súvisiacej tematickej kolekcie:

Prémiové tituly

Ako "premium content" sú označené mimoriadne dôležité tituly a kolekcie titulov v úzko špecializovaných odboroch:

Chcete prístup k Landolt-Bornstein Online, Merck Index, Patty's Toxicology alebo Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials? Kontaktujte prosím Mirku Suchoňovú.

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez