Novinky a informácie

Nové interaktívne tabuľky a grafy v Knoveli

13. 10. 2023

Medzi najnovšími knihami s interaktívnymi tabuľkami a grafmi v Knoveli nájdete:

Interaktívne tabuľky a grafy nevyžadujú inštalovanie do počítača, pracujú vo webovom prehliadači. Ako využívať interaktívne nástroje sa dozviete vo video návodoch v slovenčine a angličtine. Využiť môžete aj najbližšie webináre 16. 10., 18. 10. a 20. 10.

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k tabuľkám, grafom, rovniciam a textom, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných nástrojov a textov, ale aj vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu, ktorú vám pridelila vaša inštitúcia.

Chcete dohodnúť seminár pre vašu inštitúciu – či už online alebo na pôde vašej inštitúcie – v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtechovi Karenovi (ČR).

Apress, IRENA a ďalšie novinky v Knoveli

7. 6. 2023

Od začiatku roku sa Knovel All 35 Access rozrástol o 436 kníh najmä z odborov softvérové inžinierstvo, udržateľná energia a rozvoj, inžinierstvo všeobecne a riadenie projektov, elektrotechnika a energetika, optika a fotonika, strojníctvo, manažment pre inžinierov, vedy o Zemi, banské inžinierstvo a ťažobná metalurgia a stavebníctvo.

Najviac kníh pribudlo od dvoch v Knoveli nových vydavateľstiev Apress a International Renewable Energy Agency. Ďalej od SPIE, International Atomic Energy Agency, Packt, DEStech, IET, Chartered Institution of Building Services Engineers, De Gruyter, International Council on Mining and Metals, ChemTec, SAE International a ďalších spoločností.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

Zachytávanie, separácia a využívanie uhlíku a oxidu uhličitého v Knoveli

1. 6. 2023

Jednou z oblastí, ku ktorej nájdete informácie v Knoveli je zachytávanie, separácia a využívanie uhlíku a oxidu uhličitého. Pozrite do Knovelu, či už hľadáte zdroje pre svoju seminárnu, diplomovú alebo dizertačnú prácu, pre vedeckú činnosť alebo výučbu a štúdium.

Interaktívna schéma a slovný mrak vás dovedú na:

  • najčastejšie vyhľadávania
  • trendy vo výskume
  • nové a dôležité knihy

Viac o Knoveli:

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Máte otázky ku Knovelu? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtěchovi Karenovi (ČR).

Nové interaktívne rovnice v Knoveli zo strojárstva

31. 5. 2023

Do Knovelu pribudli nové interaktívne rovnice zo strojárstva:

Všetky rovnice nájdete na stránke Interactive Equations. Nevyžadujú inštalovanie do počítača, pracujú vo webovom prehliadači.

Ako využívať rovnice sa dozviete vo video návodoch v slovenčine a angličtine.

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k rovniciam, textom, či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných rovníc, textov, tabuliek a grafov, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Chcete dohodnúť seminár pre vašu inštitúciu – či už online alebo na pôde vašej inštitúcie – v slovenčine alebo češtine? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtechovi Karenovi (ČR).

Aktuálne správy z technických odborov v Knoveli

31. 3. 2023

Novou službou pre používateľov Knovelu je Engineering Newsfeed. Automaticky zobrazuje najnovšie správy od významných inžinierskych a technických zdrojov.

Na jednom mieste môžete sledovať aktuálne spravodajstvo AIAA, AIChE, AZoM.com, BIC, The Economist, European Union Aviation Safety Agency, The Chemical Engineer, IEEE Spectrum, IChemE, International Water Association (IWA), MIT News – School of Engineering, New Scientist, NY Times, Nuclear Engineering International, Phys.org, SME – Mining Engineering Online, U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board a mnohé ďalšie.

Engineering Newsfeed si môžete prispôsobiť. Na výber sú letectvo a kozmonautika, chemikálie, stavebníctvo, energie, životné prostredie, potravinárstvo, materiály, ťažobný priemysel, obaly, obnoviteľná energia a prírodné vedy.

Spravodajstvo je dostupné z hlavnej stránky a zo zvislej navigačnej lišty v sekcii More Tools pre všetky inštitúcie s prístupom do Knovelu.

Cirkulárna ekonomika plastov v Knoveli

21. 12. 2022

Jednou z oblastí, ku ktorej nájdete informácie v Knoveli je cirkulárna ekonomika plastov – procesy a technológie recyklácie plastov. Pozrite do Knovelu, či už hľadáte zdroje pre svoju seminárnu, diplomovú alebo dizertačnú prácu, pre vedeckú činnosť alebo výučbu a štúdium.

Interaktívna schéma a slovný mrak vás dovedú na:

  • najčastejšie vyhľadávania
  • trendy vo výskume
  • nové a dôležité knihy, napr. Biomass, Biofuels, Biochemicals – Circular Bioeconomy – Current Developments and Future Outlook
  • súvisiace témy Net Zero, batérie a udržateľná energia

Viac o Knoveli:

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Chcete dohodnúť seminár pre vašu inštitúciu – či už online alebo na pôde vašej inštitúcie – v slovenčine alebo češtine? Máte záujem o Knovel All 35 Access, prémiové tituly alebo rozšírenie o Compendex? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtechovi Karenovi (ČR).

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez