Analytické a interaktívne nástroje

Aké sú výhody práce s Knovelom?

Pozrite si videá, ako v Knoveli vyhľadáte informácie v textoch, číselné údaje v tabuľkách, rovniciach a grafoch a ako sa dajú využiť interaktívne analytické nástroje a získate predstavu/prehľad o výhodách práce s Knovelom, pretože Knovel je oveľa viac než elektronické knihy.

Analytické a interaktívne nástroje

Analytické nástroje zabezpečia, aby ste informácie ukryté v zložitých grafoch, rovniciach a tabuľkách našli rýchlo. A potom, aby ste ich mohli ďalej analyzovať a manipulovať s údajmi tak jednoducho ako pri zoradení údajov v tabuľkovom procesore.

  • Interaktívne tabuľky
  • Interaktívne grafy
  • Prehliadač fázových diagramov
  • Interaktívnou kalkulačkou
  • Grafické zobrazenie funkcií
  • Zdigitalizované grafy
  • Tabuľky s kresličom grafov
  • Údaje pre MS Excel
  • Prevádzač jednotiek

My Knovel

My Knovel je osobný priestor, kde môžu používatelia spravovať a organizovať uložený obsah všetkých druhov. Inžinieri si často vytvárajú vlastný výber materiálov z príručiek, databáz o vlastnostiach materiálov, online vyhľadávaní, najčastejšie používaných rovníc a osvedčených postupov. Po vytvorení osobného účtu My Knovel si môžete uložiť často používané materiály, vytvárať vlastné adresáre a zdieľať ich s kolegami - na jedno kliknutie.

logo AiB logo CVTI SR logo Knovel logo UK ZU logo Nispez